Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne zgodnie z Kodeksem Pracy obejmują:

 • Badania wstępne – wykonywane przed podjęciem nowej pracy, po zmianie stanowiska pracy bądź warunków na obecnym stanowisku pracy
 • Badania okresowe – wykonywane w trakcie trwania zatrudnienia
 • Badanie kontrolne – wykonywane po trwającej ponad 30 dni nieobecności w pracy spowodowanej chorobą


Badanie profilaktyczne wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez Pracodawcę. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść skierowania.

Przebieg badań profilaktycznych:

 • Pracodawca wystawia skierowanie na badanie profilaktyczne do ZUM M-P-K. Skierowanie ważne jest 1 miesiąc od daty jego wystawienia
 • Pracownik zgłasza się z oryginałem skierowania oraz dokumentem tożsamości (bez konieczności wcześniejszego umawiania się) do rejestracji ZUM M-P-K  od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 10.30
 • badania analityczne wykonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 11.00
 • lekarze medycyny pracy orzekają od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 15.00
 • lekarze specjaliści przyjmują zgodnie z grafikiem
 • Pracownik wykonuje badania lekarskie, diagnostyczne i psychologiczne zgodnie z charakterystyką stanowiska pracy
 • lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne wydaje orzeczenia w dwóch egzemplarzach: dla Pracownika i Pracodawcy
 • Pracodawca lub Pracownik może odwołać się od treści zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego orzeczenia. Szczegółowa informacja dotycząca odwołania znajduje się w treści pouczenia na „Orzeczeniu lekarskim”.