Badania uczniów i studentów

Badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonujemy wyłącznie odpłatnie

Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę lub uczelnię opatrzonego pieczątką i podpisem osoby kierującej.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 18. r. ż. , w przypadku zgłoszenia się do ZUM M-P-K w celu wykonania badania lekarskiego kandydata lub ucznia szkoły bez Rodzica (przedstawiciela uUstawowego) winni posiadać jego pisemną zgodę na przeprowadzenie badania. Podstawa prawna: Art. 32 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.)

Badania odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-13.00, bez uzgadniania terminów i bez wcześniejszej rejestracji.

ZAPRASZAMY !