Medycyna pracy

Właściwie dobrana opieka medyczna dla Pracowników to klucz do sukcesu nowoczesnej firmy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów staramy się wciąż doskonalić ofertę z zakresu medycyny pracy.
Poradnie medycyny pracy mają służyć swoją działalnością wszystkim pracującym, zarówno wykonującym prace na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy ale również dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek
 • osób będących w stosunku służby (policjanci, celnicy, strażacy)
 • uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich (jeżeli są narażeni na czynniki szkodliwe i uciążliwe).


Kompetencje lekarzy medycyny pracy zostały ukierunkowane na szeroko pojętą prewencję, czyli:

 • bezpośrednie sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej – wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych
 • wykonywanie badań celowanych u Pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wystąpiły przypadki chorób zawodowych
 • monitorowanie stanu zdrowia Pracowników wykonujących pracę w warunkach występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i natężeń (NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia
 • przeprowadzanie systematycznych wizytacji stanowisk pracy
 • udział w komisjach BHP organizowanych przez Pracodawcę
 • prowadzenie działań ograniczających szkodliwy wpływ środowiska pracy na zdrowie
 • inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych wynikających z oceny stanu zdrowia Pracowników
 • promowanie zdrowia we współpracy z Pracownikami i Pracodawcami
 • współdziałanie przy organizowaniu i bieżącym funkcjonowaniu systemu pierwszej pomocy przedmedycznej.


Mamy do zaproponowania wiele elastycznych rozwiązań i form współpracy, które pozwalają nam, po zapoznaniu się z konkretnymi potrzebami firmy, na zaproponowanie optymalnej formy rozliczeń za świadczone usługi medyczne.
W celu uzyskania indywidualnej oferty na opiekę medyczną dla firmy prosimy o szczegółowe wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.

Kontakt:
Renata Świgoń
tel. 12 39 51 111