Poradnia medycyny pracy

W poradni Medycyny Pracy lekarz posiadający odpowiednie uprawnienia, na podstawie badania Pacjenta oraz dostarczonych wyników badań i konsultacji specjalistycznych, jak również na podstawie oceny narażenia zawodowego występującego na stanowisku pracy, wydaje odpowiednie zaświadczenie bądź orzeczenie niezbędne Pracownikowi do podjęcia lub kontynuowania pracy.

Wykonujemy:

– badania do prawa jazdy wszystkich kategorii
– konsultacje lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy
– konsultacje lekarskie z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz wpis wyników badań do książeczki sanitarno-epidemiologicznej
– konsultacje lekarskie z wydaniem orzeczenia lub/i zaświadczenia dla kierujących pojazdami
– konsultacje lekarskie z wydaniem zaświadczenia dla uczniów i studentów przed podjęciem praktycznej nauki zawodu lub studiów. Czytaj więcej w zakładce Medycyna Pracy …

Sprawdź GRAFIK Poradni Medycyny Pracy

Rejestracja:
poniedziałek – piątek 6.30 – 15.00

tel. 12 3951 10112 3951 10212 3951 10312 3951 104
e-mail: rejestracja@zummpk.pl

Powrót