Poradnia neurologiczna

Neurologia zajmuje się chorobami mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz niektórymi chorobami mięśni. Układ nerwowy jest najbardziej złożonym pod względem strukturalnym i czynnościowym układem organizmu ludzkiego, dlatego procesy chorobowe toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy związane z uszkodzeniem lub dysfunkcją różnych struktur anatomicznych.

Rozpoznanie schorzeń neurologicznych opiera się na bardzo dokładnie przeprowadzonym wywiadzie, analizie objawów klinicznych oraz badaniach diagnostycznych.

Zakres usług poradni:

– badania dla potrzeb medycyny pracy
– leczenie i konsultacje
– badania diagnostyczne: RTG

Sprawdź GRAFIK naszych lekarzy.

Rejestracja:
poniedziałek – piątek 6.30 – 14.00

tel. 12 3951 10112 3951 10212 3951 10312 3951 104
e-mail: rejestracja@zummpk.pl

Powrót