Prawo – Badania kierowców

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,tj. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z póżn. zm.)
– Ustawa z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie  badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 poz. 937)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badan lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 250 z późn. zm.)

Powrót