Prawo – Pozwolenie na broń

– Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2017 r.,poz. 1839 ze zm.)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz. 898 z zm.)

Powrót