Prawo – Służba Celna

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.(Dz. u. Z 2016 r. poz. 1799, 1948 z późn. zm.)

Powrót