Prawo – Żegluga śródlądowa

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 ze zm.)
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 199 poz. 1949)

Powrót